Abonnementsbetingelser for Family+

Med Family+ får du full digital tilgang til Illustrert Vitenskap, HISTORIE, Gjør Det Selv og I FORM via de respektive medienes nettsider og apper.

Hvis du er under 18 år, må du sende bestillingen skriftlig med foresattes underskrift.

Med mindre annet er oppgitt i forbindelse med bestillingen, er abonnementet løpende og fornyes automatisk hver måned. Dette gjelder også etter introduksjonsperioden, hvor abonnementet fortsetter som betalt abonnement.

Family+ kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i eksterne omkostninger, endringer i enhetsproduksjonsomkostninger, produkt- og innholdsendringer og endret lovgivning. Varsling av vesentlige endringer vil finne sted 30 dager i forveien i en egen e-post. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.

Som en del av abonnementet på Family+ vil du løpende motta serviceinformasjon via e-post eller via push-meldinger på telefonen (SMS).

Betaling
Har du kjøpt Family+ via en kampanje, samtykker du herved til at Family+ automatisk trekker betaling hver måned fra bank- eller kredittkortet du registrerte. Prisen for å bruke Family+ dekker bare tilgang til tjenesten, ikke ytterligere omkostninger som kan påløpe som følge av at du bruker tjenesten. Du bør for eksempel gjøre deg kjent med hvilke trafikkpriser som gjelder for deg.

Hvis du betaler med kredittkort, blir du tilmeldt automatisk betaling. Betaling for introduksjonstilbudet gjøres når du bestiller. Du har selv ansvaret for å oppdatere kortopplysningene hvis kredittkortet ditt utløper eller blir sperret. Det kan du gjøre ved å gå inn på kundeservice.com og korrigere opplysningene. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og følgelig er du ansvarlig for beløp som ikke kan trekkes.
Hvis betalingen uteblir, påløper det forsinkelsesgebyr i tråd med gjeldende rentelov.

Oppsigelse
Du kan til enhver tid si opp abonnementet frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Når du har sagt opp abonnementet, har du ikke lenger tilgang til Family+. Det vil si at du ikke lenger har tilgang til innholdet etter at abonnementsperioden er utløpt. Du kan si opp abonnementet via kundeservice.com. Se yderligere kontaktmuligheder i afsnittet Kontakt / selvbetjening. Vær oppmerksom på at sletting av appen ikke regnes som oppsigelse av Family+.

Angrerett
I henhold til forbrukerkjøpsloven kan du angre avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager. Angreretten utløper 14 dager etter kjøpsdatoen, dvs. den datoen du bestilte Family+. Hvis du ønsker å gå fra avtalen, må du informere oss om at du har gått fra avtalen. Du kan for eksempel kansellere den inngåtte avtalen via angrerettsskjemaet som du fikk tilsendt i e-postbekreftelsen, eller du kan gjøre det via kundeservice.com. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Bruke Family+
Family+ skal bare brukes til privat bruk. Tilgangen skal ikke gis videre, lånes ut eller selges til andre. Med andre ord er alle former for kommersiell eller offentlig bruk forbudt. Du kan dele abonnementet på Family+ med opptil 5 personer. Da bruker de den e-postadressen og det passordet du opprettet da du kjøpte abonnementet.

Opphavsrett
Med mindre annet er oppgitt, eier Bonnier Publications International A/S opphavsretten til alt materiale du får tilgang til gjennom Family+-abonnementet ditt. Materialet kan ikke brukes til kommersielle formål uten tillatelse. Materiale fra nettsidene kan bare siteres med tydelig kildeangivelse.

Endring av tjenestene
Family+ forbeholder seg retten til løpende og uten ytterligere forvarsel å endre innholdet og utvalget i tjenestene, inkludert å legge til eller fjerne innhold som har vært tilgjengelig tidligere. Family+ forbeholder seg også retten til selv å velge hvilke plattformer og enheter tjenestene leveres til, og Family+ kan også avslutte leveringer og støtte av enheter som har vært støttet tidligere.

Ansvar og rettigheter
Mindre teknisk nedetid i tjenestene kan forekomme uten at det anses som et brudd på avtalen med deg. Tjenestene forbedres og vedlikeholdes kontinuerlig, og derfor har Family+ rett til, i begrenset omfang, å stenge tjenestene midlertidig i forbindelse med oppdateringer. Vi anbefaler at du alltid bruker den nyeste versjonen.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese på bonnierpublications.com/personvernpolitikk.

Kontakt/selvbetjening
Du kan enkelt kontakte oss via kontaktskjemaet på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstidene. Alternativt kan du sende oss en e-post via kundeservice@bonnier.no, der du skriver hva henvendelsen handler om, og oppgir abonnementsnummeret ditt og kontaktopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no.

Family+ utgis av Bonnier Publications International AS. Org.nr. 977041066 MVA