Abonnementsbetingelser for Historiens største gåter

Slik fungerer abonnementet
Som ny abonnent mottar du Historiens største gåter som introduksjonstilbud ca. tre uker etter bestillingen din. Etter introduksjonstilbudet mottar du automatisk ett nytt bind i serien hver fjerde uke. Dette er et løpende abonnement.

Serien består av i alt 12 bind.

Historiens største gåter kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Vesentlige endringer vil finne sted med minst 14 dagers varsel i egne e-postmeldinger/brev. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen. Tilbudet gjelder ikke i utlandet. Vi forbeholder oss retten til å godkjenne hver bestilling. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift.

Betaling
Ved betaling med bankkort vil du bli meldt på automatisk betaling. Du betaler for introduksjonstilbudet når du bestiller. Betaling av abonnementet vil heretter bli trukket fra kortet ditt på utgivelsesdagen. Du har selv ansvar for å oppdatere betalingsopplysningene dine hvis kredittkortet ditt blir sperret eller utløper. Bruk kundeservice.com eller kontakt kundeservice på tlf. 23 06 87 00. Dersom betalingen ikke kan trekkes fra kredittkortet ditt, vil betalingen for abonnementet bli avkrevd via girokort.

Kontakt banken din hvis du vil opprette avtale om e-faktura. Hvis du har valgt å betale abonnementet med girokort, må betalingen skje via girokortet som du får tilsendt sammen med boken. Vi tar forbehold om eventuell oppkreving av gebyr ved betaling med girokort. Uteblir betalingen, påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer du boken, eller nekter du å ta imot bøker fra posten, fritar det deg ikke for betaling.

Angrerett
Etter angrerettloven kan du uten begrunnelse angre den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du har mottatt varen. Ønsker du å angre avtalen, må du underrette oss om dette. Du kan f.eks. angre den inngåtte avtalen ved å logge inn på kundeservice.com. Der kan du angre kjøpet under menyelementet Kontakt oss ved å sende oss en e-post med informasjon om dette. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Har du allerede mottatt varen, må du sende den i retur til Bonnier uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen hvor du har informert oss om at du vil benytte deg av angreretten. Du må selv betale omkostninger (porto) når du sender varen tilbake. Hvis du vil ha kvittering på at du har angret rettidig, kan du f.eks. sende et brev rekommandert til Kundeservice, postboks 1188 Sentrum, 0107 Oslo og ta vare på postkvitteringen. Du kan kun angre avtalen hvis du kan sende varen du har mottatt, tilbake til Bonnier i ubrutt emballasje.

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringsomkostninger. Tilbakebetalingen finner sted uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt din meddelelse om at du angrer den inngåtte avtalen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varen i retur, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at du har returnert varen.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese på bonnierpublications.com/personvernpolitikk

Oppsigelse
Du kan til enhver tid si opp abonnementet – men senest 5 dager etter at boken er mottatt. Hvis oppsigelsen skal gjelde fra et annet tidspunkt, og hvis du ønsker tilbakebetaling av forhåndsbetalte beløp, bes du kontakte kundeservice.  Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

Kontakt/selvbetjening
Du kan enkelt kontakte oss via kontaktskjemaet på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstidene. Alternativt kan du sende oss en e-post via kundeservice@bonnier.no, der du skriver hva henvendelsen handler om, og oppgir abonnementsnummeret ditt og kontaktopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Bonnier Publications International AS
Org.nr. 977041066 MVA