Abonnementsbetingelser for I FORM Digital

Forutsetninger for å få tilgang til I FORM Digital
For å kunne bruke I FORM Digital må du ha tilgang til internett og en e-postadresse. Du må registrere deg på iform.nu ved å oppgi en e-postadresse og opprette et selvvalgt passord. Dette er din digitale brukerprofil. Deretter får du tilgang til tjenesten via en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon med iOS eller Android. Du må også ha et kredittkort for å betale for tjenesten.

Du har selv ansvaret for å oppdatere kortopplysningene hvis kredittkortet ditt utløper eller blir sperret. Det kan du gjøre ved å gå inn på kundeservice.com og korrigere opplysningene. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og følgelig er du ansvarlig for beløp som ikke kan trekkes.

Hvis du er under 18 år, må du sende bestillingen skriftlig med foresattes underskrift.

Prisen for å bruke I FORM Digital dekker bare tilgang til tjenesten, ikke ytterligere omkostninger som kan påløpe som følge av at du bruker tjenesten. Du bør for eksempel gjøre deg kjent med hvilke trafikkpriser som gjelder for deg.

Slik fungerer abonnementet ditt
Som abonnent får du tilgang til I FORMs digitale univers. Når du har aktivert profilen din ved å oppgi abonnementsnummeret ditt og velge et passord, får du tilgang til alt innholdet på iform.nu og I FORMs app. Hvis du ikke har abonnert på I FORM Digital tidligere, kan du benytte deg av introduksjonstilbudet vårt. Hvis du har abonnert på I FORM Digital tidligere, kan du tidligst benytte deg av et introduksjonstilbud seks måneder etter at ditt forrige abonnement opphørte. Hvis dette ikke overholdes, kan vi kreve betaling og/eller avslutte abonnementet ditt.

Med mindre annet er oppgitt i forbindelse med bestillingen, fornyes abonnementet automatisk hver måned. Dette gjelder også etter introduksjonsperioden, hvor abonnementet fortsetter som betalt abonnement. Du samtykker herved til at I FORM Digital automatisk trekker betaling hver måned fra bank- eller kredittkortet du registrerte. Hvis betalingen uteblir, påløper det forsinkelsesgebyr i tråd med gjeldende rentelov.

I FORM Digital kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i eksterne omkostninger, endringer i enhetsproduksjonsomkostninger, produkt- og innholdsendringer og endret lovgivning. Varsling av vesentlige endringer vil finne sted 14 dager i forveien i en egen e-post. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.

Som en del av abonnementet på I FORM Digital vil du løpende motta serviceinformasjon via e-post, varsler i apper eller via push-meldinger på telefonen (SMS). Dette er servicemeldinger som presenterer nytt innhold som er håndplukket for deg, for eksempel nye artikler, lydartikler og film.

Oppsigelse
Du kan til enhver si opp abonnementet frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Du kan si opp abonnementet via kundeservice.com. Når du har sagt opp abonnementet, har du ikke lenger tilgang til I FORM Digital. Det vil si at du ikke lenger har tilgang til innholdet etter at abonnementsperioden er utløpt.

Angrerett
Du kan benytte deg av angrerett innen 14 dager. Dette gjelder hvis du ikke har tatt produktet i bruk, og hvis du kontakter oss innen 14 dager etter at du kjøpte produktet. Angreretten bortfaller hvis du logger deg inn i løpet av de 14 dagene, slik at du tar produktet i bruk. Angreretten utløper 14 dager etter kjøpsdato, altså den datoen da du bestilte I FORM Digital.

Hvis du vil benytte deg av angreretten din, må du varsle oss om det. Du kan f.eks. angre den inngåtte avtalen ved å logge inn på kundeservice.com. Der kan du angre kjøpet under menyelementet Kontakt oss ved å sende oss en e-post med informasjon om dette. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Bruke I FORM Digital
I FORM Digital skal bare brukes til privat bruk. Tilgangen skal ikke gis videre, lånes ut eller selges til andre. Med andre ord er alle former for kommersiell eller offentlig bruk forbudt. Du kan bare dele abonnementet på I FORM Digital med andre medlemmer av husstanden din. Tjenesten kan brukes på opptil 5 enheter.

Opphavsrett
Alt innhold, inkludert artikler, lydartikler og filmer i tjenesten, tilhører Bonnier Publications International AS, og det skal bare brukes til privat bruk. Bruk av tjenesten i kommersielle eller offentlige sammenhenger er ikke tillatt. All kopiering og enhver form for distribusjon er forbudt uten skriftlig samtykke fra rettighetshaver til innholdet. Ved brudd på ovenstående kan rettighetshaver gjøre sin rett gjeldende, herunder nedlegge forbud og kreve erstatning for eventuelle krenkelser. Du kan heller ikke bruke tjenesten i strid med opphavsrettslovgivningen eller annen lovgivning.

Endring av tjenesten
I FORM Digital forbeholder seg retten til løpende og uten ytterligere forvarsel å endre innholdet og utvalget i tjenesten, inkludert å legge til eller fjerne artikler, lydartikler og filmer som har vært tilgjengelige tidligere. I FORM Digital forbeholder seg også retten til selv å velge hvilke plattformer og enheter tjenesten leveres til, og I FORM Digital kan også avslutte leveringer og støtte av enheter som har vært støttet tidligere.

Ansvar og rettigheter
Mindre teknisk nedetid i tjenesten kan forekomme, uten at det anses som et brudd på avtalen med deg. Tjenesten forbedres og vedlikeholdes kontinuerlig, og derfor har I FORM Digital rett til, i begrenset omfang, å stenge tjenesten midlertidig i forbindelse med oppdateringer. Vi anbefaler at du alltid bruker den nyeste versjonen.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern,  som du kan lese på bonnierpublications.com/personvernpolitikk.

Kontakt/selvbetjening
Du kan enkelt kontakte oss via kontaktskjemaet på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstidene. Alternativt kan du sende oss en e-post via kundeservice@bonnier.no, der du skriver hva henvendelsen handler om, og oppgir abonnementsnummeret ditt og kontaktopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

I FORM Digital utgis av Bonnier Publications International AS. Org.nr. 977041066 MVA