Abonnementsbetingelser for BO BEDRE

Slik fungerer abonnementet
BO BEDRE sendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 13 ganger i året. Hvis tilbudet omfatter et ekstra produkt, sendes dette separat ca. to uker etter at vi har registrert betalingen din, med mindre annet er oppgitt i tilbudet. Dette er et løpende abonnement. Tilbudet gjelder ikke i utlandet. BO BEDRE forbeholder seg retten til å godkjenne hver bestilling. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Reklame fra Bonnier og våre samarbeidspartnere i form av løse og faste innstikk kan forekomme og anses som en del av magasinet og kan ikke velges bort.

BO BEDRE kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Vesentlige endringer vil finne sted med minst 14 dagers varsel i magasinets kolofon eller i egne e-postmeldinger. Endringen vil tre i kraft fra og med neste betalingsperioden etter varslingen.

Slik fungerer bestillingen av gavekort
Det første magasinet sendes til mottakeren senest en måned etter at kupongen er løst inn. Leveringen av magasiner stopper automatisk når det siste magasinet er sendt. E-postbekreftelsen inneholder en kobling til gavekortet, som kan skrives ut. E-posten inneholder informasjon om innløsning, og denne informasjonen er også oppgitt på gavekortet. Beløpet for kjøp av gavekort trekkes fra kortet rett etter at bestillingen er fullført.

Betaling
Ved betaling med kredittkort vil du bli meldt på automatisk betaling. Du betaler for introduksjonstilbudet når du bestiller. Betaling av abonnementet vil heretter bli trukket fra kortet ditt på utgivelsesdagen. Du har selv ansvar for å oppdatere betalingsopplysningene dine hvis kredittkortet ditt blir sperret eller utløper. Bruk kundeservice.com eller kontakt kundeservice på tlf. 23 06 87 00. Dersom betalingen ikke kan trekkes fra kredittkortet ditt, vil betalingen for abonnementet bli avkrevd via girokort.

Kontakt banken din hvis du vil opprette avtale om e-faktura. Når du velger å bruke e-faktura, går du automatisk over til kvartalsvis betaling, med mindre du allerede betaler per halvår eller helår.

Hvis du har valgt å betale abonnementet med girokort, må betalingen skje via girokortet som du får tilsendt sammen med magasinet. Vi tar forbehold om eventuell oppkreving av gebyr ved betaling med girokort. Uteblir betalingen, påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer du magasinet, eller nekter du å ta imot magasiner fra posten, fritar det deg ikke for betaling.

Angrerett
Etter angrerettloven kan du uten begrunnelse angre den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du har mottatt det første magasinet. Ønsker du å angre avtalen, må du underrette oss om dette. Du kan f.eks. angre den inngåtte avtalen ved å logge inn på kundeservice.com. Der kan du angre kjøpet under menyelementet Kontakt oss ved å sende oss en e-post med informasjon om dette. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Har du allerede mottatt magasinet, må du sende det i retur til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen hvor du har informert oss om at du vil benytte deg av angreretten. Du må selv betale omkostninger (porto) når du sender magasinet tilbake. Hvis du vil ha kvittering på at du har angret rettidig, kan du f.eks. sende et brev rekommandert til Kundeservice, postboks 1188 Sentrum, 0107 Oslo og ta vare på postkvitteringen. Du kan kun angre avtalen hvis du kan sende magasinet du har mottatt, tilbake til oss i ubrutt emballasje.

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringsomkostninger. Tilbakebetalingen finner sted uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt din meddelelse om at du angrer den inngåtte avtalen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt magasinet og ev. ekstra vare i retur, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at du har returnert magasinet og ev. vare.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern,  som du kan lese på bonnierpublications.com/personvernpolitikk

Oppsigelse
Du kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis du har mottatt det første magasinet i betalingsperioden, eller hvis det første magasinet er på vei til din adresse, trer oppsigelsen i kraft etter at du har mottatt magasinene i betalingsperioden. Har du spørsmål om hvordan vi håndterer oppsigelsen, kan du kontakte kundeservice. Manglende betaling eller det å nekte å ta imot et magasin, betraktes ikke som en oppsigelse.

Kontakt/selvbetjening
Du kan enkelt kontakte oss via kontaktskjemaet på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstidene. Alternativt kan du sende oss en e-post via kundeservice@bonnier.no, der du skriver hva henvendelsen handler om, og oppgir abonnementsnummeret ditt og kontaktopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Bonnier Publications International AS
Org.nr. 977041066 MVA