Abonnementsbetingelser for Wype

Forutsetninger for å få tilgang til Wype
For å kunne bruke Wype må du ha en velfungerende Internett-tilkobling og en e-postadresse. Tilkoblingen kan skje via wype.no, et nettbrett eller en smarttelefon med et iOS- eller Android-operativsystem. Du må samtidig ha et kredittkort til betaling av tjenesten.

Du har selv ansvar for å oppdatere kortopplysningene hvis kredittkortet utløper eller sperres. Det kan du gjøre ved å gå inn på kundeservice.com og rette opplysningene. Ved mangelfulle eller utløpte kortopplysninger vil du i stedet motta en faktura på det skyldige beløpet. Mangelfulle kortopplysninger anses ikke som gyldig oppsigelse, og du hefter dermed for det ikke-hevede beløpet.

Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Tilbudet gjelder ikke i utlandet.

Prisen for bruk av Wype dekker utelukkende tilgang til tjenesten. Den dekker altså ikke ytterligere kostnader du måtte bli påført i forbindelse med bruk av tjenesten. Du bør for eksempel gjøre deg kjent med hvilke trafikkpriser som gjelder for deg.

Slik fungerer abonnement
Hvis du ikke har abonnert på Wype tidligere, kan du benytte deg av introduksjonstilbudet, for eksempel 1 måned gratis. Hvis du har abonnert på Wype tidligere, kan du tidligst benytte et introduksjonstilbud 6 måneder etter opphør av siste abonnement. Overholdes ikke dette, kan du bli avkrevd betaling og/eller abonnementet avsluttes.

Med mindre annet er oppgitt i forbindelse med bestillingen, er abonnementet løpende og fornyes automatisk hver 5. uke. Dette gjelder også etter en eventuell gratis prøveperiode, hvor abonnementet vil fortsette som betalt abonnement etter prøveperioden. Du godtar herved at Wype automatisk trekker betaling hver måned fra det angitte kredittkortet. Ved forsinket betaling påløper det et påminnelsesgebyr, som vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven.

Abonnementet løper månedsvis definert som perioder på 5 uker regnet fra mandag til og med søndag. Dette gjelder både i en eventuell introduksjonsperiode og i den etterfølgende abonnementsperioden.

Wype kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Varsling av vesentlige endringer vil finne sted 14 dager i forveien i en egen e-post. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.

Som en del av abonnementet på Wype vil du løpende motta informasjon via e-post, varslinger i apper eller push-varsler på telefonen (SMS). Dette er servicemeldinger som presenterer nytt håndplukket innhold til deg, for eksempel nye magasiner.

Oppsigelse
Du kan til enhver si opp abonnementet frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Du kan si opp abonnementet på kundeservice.com. Når du har sagt opp abonnementet, har du ikke lenger tilgang til Wype. Det vil si at du ikke lenger har tilgang til innholdet etter at den inneværende abonnementsperioden er utløpt. Hvis du er midt i den gratis prøveperioden, opphører imidlertid tilgangen allerede fra den dagen du sier opp abonnementet.

Som abonnent på et av våre magasiner i trykt format har du digital tilgang til tidligere utgaver av det aktuelle magasinet. Ønsker du digital tilgang til den siste utgaven av alle våre øvrige magasiner, kan du som abonnent kjøpe Wype til spesialpris. Ved oppsigelse av det trykte magasinet går abonnementet på Wype automatisk over til normal pris. Hvis du har et Wype-abonnement, men ikke abonnerer på et av de trykte magasinene våre, bør du være oppmerksom på at du ikke har tilgang til eventuelle bilag og spesialutgaver som følger med de trykte magasinene.

Angrerett 
I henhold til angrerettloven kan du uten begrunnelse angre på den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter kjøpsdatoen, dvs. den datoen du bestiller Wype. Ønsker du å angre på avtalen, må du melde fra til oss at du har angret på avtalen. Du kan angre på den inngåtte avtalen via kundeservice.com, under fanen kontakt kundeservice. Angrefristen er overholdt hvis du sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Bruk av Wype
Bruk av Wype skal utelukkende skje til privat bruk, og enhver form for kommersiell eller offentlig bruk er ikke tillatt.

Du må gjerne dele abonnementet på Wype med andre medlemmer av husstanden. Tjenesten kan brukes på opptil 5 enheter. Overskrides dette, kan abonnementet bli midlertidig stanset.

Opphavsrett
Magasiner og øvrig innhold i tjenesten tilhører Bonnier Publications International A/S og skal utelukkende anvendes til privat bruk. Bruk av tjenesten i kommersielle eller offentlige sammenhenger er ikke tillatt. All kopiering og enhver form for distribusjon er forbudt uten skriftlig samtykke fra rettighetshaver til innholdet. Ved brudd på ovenstående kan rettighetshaver gjøre sin rett gjeldende, herunder nedlegge forbud og kreve erstatning for eventuelle krenkelser. Du kan dessuten ikke bruke tjenesten i strid med opphavsrettslovgivningen eller annen lovgivning.

Endring av tjeneste
Wype forbeholder seg retten til løpende og uten varsel å endre innholdet og tilbudet av tjenesten, herunder å tilføye eller fjerne magasiner og innhold som tidligere har vært tilgjengelig. På samme måte forbeholder Wype seg retten til suverent å velge hvilke plattformer og utstyr tjenesten tilbys til, samt til å innstille leveranser og støtte av spesifikke enheter som tidligere har været støttet av tjenesten.

Ansvar og rettigheter 
Mindre tekniske stans av tjenesten kan forekomme uten at det anses som brudd på avtalen med deg. Tjenesten vil løpende bli forbedret og vedlikeholdt, og derfor har Wype rett til, i rimelig omfang, å stenge ned tjenesten midlertidig i forbindelse med oppdatering av tjenesten.

Tjenesten vil løpende bli forbedret og vedlikeholdt,  og derfor må du forvente løpende oppdateringer. Det anbefales at du alltid bruker den sist oppdaterte versjonen.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern,  som du kan lese på bonnierpublications.com/personvernpolitikk.

Kontakt/selvbetjening
Du kan enkelt kontakte oss via kontaktskjemaet på kundeservice.com eller på telefon 23 06 87 00 mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice utenom åpningstidene. Alternativt kan du sende oss en e-post via kundeservice@bonnier.no, der du skriver hva henvendelsen handler om, og oppgir abonnementsnummeret ditt og kontaktopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om bestillingen, kan du alltid kontakte kundeservice. Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan Forbrukerrådet kontaktes på forbrukerradet.no

Wype utgis av Bonnier Publications International AS. Org.nr. 977041066 MVA