Blader

Slik fungerer abonnementet
Stella sendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 6 ganger i året. Hvis tilbudet omfatter et ekstra produkt, sendes dette separat 2 uker etter at vi har registrert betalingen din, med mindre annet er oppgitt i tilbudet. Dette er et løpende abonnement. Tilbudet gjelder ikke i utlandet. Stella forbeholder seg retten til å godkjenne hver bestilling. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Reklame fra Bonnier og våre samarbeidspartnere i form av løse og faste innstikk kan forekomme og anses som en del av magasinet og kan ikke velges bort.
Stella kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Vesentlige endringer vil finne sted med minst 14 dagers varsel i magasinets kolofon eller i egne e-postmeldinger. Endringen vil tre i kraft fra og med neste faktureringsdato etter varslingen.

Slik fungerer bestillingen av gavekort
Det første magasinet sendes til mottakeren senest en måned etter at kupongen er løst inn. Leveringen av magasiner stopper automatisk når det siste magasinet er sendt. E-postbekreftelsen inneholder en kobling til gavekortet, som kan skrives ut. E-posten inneholder informasjon om innløsning, og denne informasjonen er også oppgitt på gavekortet. Beløpet for kjøp av gavekort trekkes fra kortet rett etter at bestillingen er fullført.

Betaling
Betaling skal skje via giro, som kommer sammen med magasinet. Skjer betaling med automatisk kortbetaling, er dette angitt på giroen. Vi tar forbehold om eventuell oppkreving av gebyr ved betaling med girokort. Kontakt banken din hvis du vil opprette avtale om e-faktura. Når du velger å bruke e-faktura, går du automatisk over til kvartalsvis betaling, med mindre du allerede betaler per halvår eller helår. Ved forsinket betaling påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer du magasinet, fritar det deg ikke for betaling.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern,  som du kan lese på www.bonnierpublications.com/personvernpolitikk

Endring av opplysninger og abonnement
Endring av postadresse, e-postadresse og betalingsperiode samt inngåelse av avtale om automatisk kortbetaling m.m. gjøres enklest på www.kundeservice.com. Endring av e-postadresse og postadresse må varsles umiddelbart. Om du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt magasinet ditt, vil magasinet ved henvendelse bli ettersendt med portokrav.

Du kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis du har mottatt det første magasinet i introduksjonstilbudet, eller hvis det første magasinet er på vei til din adresse, trer oppsigelsen i kraft etter at du har mottatt alle magasinene i tilbudet. Hvis du sier opp etter at du har mottatt introduksjonstilbudet, må vi ha oppsigelsen senest 5 dager etter at du har mottatt det siste magasinet, slik at vi ikke sender deg ytterligere magasiner. Har du betalt på forhånd, gjelder oppsigelsen fra utløpet av den perioden du har betalt for. Hvis oppsigelsen skal gjelde fra et annet tidspunkt, og hvis du ønsker tilbakebetaling av forhåndsbetalte beløp, bes du kontakte kundeservice. Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte oss på www.kundeservice.com eller på telefon mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice.

Stella
Kundeservice
www.kundeservice.com
Tlf.: 23 06 86 74

Bonnier Publications International AS
Org.nr. 977041066 MVA

Copyright © 2019 Bonnier Publications