Blader

Abonnementsbetingelser for Aktiv Trening

Slik fungerer abonnementet:
Som ny abonnent mottar du den nyeste utgaven av Aktiv Trening. Du mottar magasinene i velkomstpakken og deretter får du Aktiv Trening tilsendt portofritt på utgivelsesdagen en gang i måneden i løpende abonnement. Skulle Aktiv Trening være skadet når du mottar det, kontakter du oss, så sender vi deg et nytt. Inngår det en premie i velkomstpakken, sendes denne separat 3-4 uker etter at vi har registrert betalingen din, med mindre noe annet oppgis i tilbudet.

Aktiv Trening kommer ut 12 ganger i året.

Det tas forbehold om pris-, moms-, og portoendringer, utsolgte varer samt endringer i abonnementsbetingelsene.

Abonnementstilbudene gjelder ikke i utlandet. Aktiv Trening forbeholder seg retten til å godkjenne hver bestilling. Vi aksepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift.

Oppsigelse:
Du kan til enhver tid si opp ditt løpende abonnement. Vi må imidlertid ha oppsigelsen senest 5 dager etter at du har mottatt ditt siste magasin. Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse. Returnerer du magasinet, fritar det deg ikke for betaling.

Betaling:
Vi sender deg et innbetalingskort sammen med magasinet annenhver gang det kommer ut. Bruk det til å betale abonnementet før forfallsdatoen. Betaler du senere, rekker vi ikke å registrere beløpet før vi sender neste innbetalingskort, men først på det etterfølgende. Vi ber deg likevel betale inn beløpet. Har du betalt på forhånd, sender vi det antall magasiner du har betalt for, før neste faktura blir sent ut fra oss. Ønsker du beløpet du har forhåndsbetalt i retur, bes du kontakte Kundeservice. Ved flere uteblitte betalinger sender vi en purring med et gebyr på kr 60,00. Unnlater du å betale denne, belastes neste purring med et nytt gebyr på kr 60,00.

Endring av abonnementet:
Har du endringer til abonnementet, herunder adresseendring og endring av betalingsperiode, er det enklest å gjøre dette på www.aktivtrening.com/kundeservice. Vi gjør oppmerksom på at det er din plikt å melde adresseendring ved flytting. Vi får ikke automatisk beskjed om dette. Skulle du i forbindelse med manglende melding om adresseendring ikke motta forsendelsen din, blir magasinene ved henvendelse ettersendt med ekstra portokrav. Du kan kontakte oss mandag 9–15, tirsdag–torsdag 9–16 og fredag 9–14 hvis du ønsker personlig betjening, eller ringe vår automatiske døgnservice.

Aktiv Trening
Bonnier Publications International AS
Kundeservice
Postboks 1188, Sentrum
0107 Oslo
Tlf.: 23 06 87 09
www.aktivtrening.com/kundeservice

Org.nr. 977041066

Version 11.05

Copyright © 2020 Bonnier Publications